Welkom op de website van OBS De Zoeker

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze website! Op deze site kunt u van alles lezen over het aanbod op school en waar De Zoeker voor staat. Ook kunt u onder het kopje Integraal Kind Centrum de activiteiten bekijken die wij na schooltijd organiseren voor onze kinderen.

Bent u nieuwsgierig naar de sfeer op onze school, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Matthieu van Wijhe (directeur) voor een nadere kennismaking en een rondleiding.

075 – 628 71 46


De Poetsbus

Meer dan de helft van het Noord-Hollands kindergebit heeft gaatjes. De jeugdtandverzorging Poetsbus is een project in Nederland en maakt zich hard voor gezonde kindergebitten. De Poetsbus is een Amerikaanse Poetsbus volledig ingericht als mobiele mondzorg praktijk. De Poetsbus komt op 8, 27 en 28 november bij ons op school. Op 8 november krijgen alle groepen een klassikale voorlichting over een goede verzorging van hun gebit. Alle kinderen krijgen een toestemmingsformulier mee naar huis. U als ouder kan dan toestemming geven voor de Poetsbus die op 27 en 28 november op school komt. De kinderen die zich opgegeven hebben voor de Poetsbus krijgen in de Poetsbus een plaktest en er wordt een mondfoto ( zonder röntgenstraling) gemaakt. U als ouder, verzorger krijgt via de mail een rapportage met mondfoto van het bezoek aan de Poetsbus.

 

 

Ouderbijdrage & schoolreisgeld

De kosten van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd t.b.v. het ouderfonds. Uit deze bijdrage worden diverse activiteiten voor kinderen gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, diverse sportactiviteiten, kosten voor projecten, enzovoorts. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 28,- per kind.

Klik hier voor de volledige toelichting, kostenoverzicht en bankgegevens.

kunst de Zoeker2