Integraal Kind Centrum (IKC)

Alle basisscholen van Zaan Primair ontwikkelen zich tot brede kindcentra die genesteld zijn in de buurt of wijk. Een kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is de gehele dag open en biedt een breed pakket van onderwijs en opvang. Belangrijk is de samenwerking door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang.

Het is belangrijke om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie.

Binnen het schoolgebouw van OBS de Zoeker zijn peuteropvang, kinderopvang en onderwijs samengebracht. OBS de Zoeker werkt hierin nauw samen met Babino, Tinteltuin en Het Schatrijk.