Kanjertraining

Op De Zoeker maken we gebruik van de Kanjertraining, een methode van het Kanjerinstituut. In de Kanjertraining worden lessen aangeboden waar kinderen o.a. wordt geleerd om te gaan met ruzie, leren praten over gevoelens, respect hebben voor de verschillen tussen elkaar etc. Het merendeel van de leerkrachten op De Zoeker is gecertificeerd Kanjertrainer!petjes_1

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.

Het blijkt dat veel kinderen met behulp van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt.

Wilt u er meer over weten? In het ‘beleidsstuk SEO op de Zoeker‘ staat een uitgebreide uitleg van de werkwijze. Op de http://www.kanjertraining.nl kunt u alle informatie over het Kanjerinstituut vinden.