Klachtenregeling

OBS De Zoeker hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de directie. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (deze gegevens staan in de schoolgids van de school vermeld).

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. Klik op onderstaande link voor de klachtenregeling van Zaan Primair

Klachtenregeling Zaan Primair