De collectieve ambitie van onze school; waar staat De Zoeker voor

De school biedt kinderen de mogelijkheid zich in een veilige omgeving, op een gestructureerde, uitdagende en onderzoekende wijze, voor te bereiden op het volwaardig deelnemen aan een steeds sneller veranderende samenleving. Sleutelwoorden hierbij zijn: zelf initiatief leren nemen, samen leren & samen werken, leren leren, bewuste keuzes leren maken en een eigen leerstijl ontwikkelen. De Zoeker biedt daarvoor een eigentijdse en rijke leeromgeving. De school begeleidt kinderen expliciet bij hun sociaal emotionele ontwikkeling én hun persoonlijkheidsontwikkeling.