Onze school

OBS De Zoeker is een openbare basisschool middenin de wijk Rooswijk. Het belangrijkste kenmerk van de school is de persoonsgerichte benadering. Het team probeert een zodanig werkklimaat te realiseren dat iedereen zich daar prettig in voelt. Wij zijn trots op de kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs. Er heerst rust en veiligheid binnen de school. De sfeer en onderlinge betrokkenheid bieden de kinderen een gezonde basis voor goede leerresultaten. Onze collega’s worden doorlopend geschoold en we hanteren een strikt kwaliteitsbeleid.

Kinderen
Op de Zoeker draait het om de kinderen. Ieder kind heeft zijn talent: De Zoeker besteedt projectmatig aandacht aan en stimuleert de mogelijkheden van het kind om zijn eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Als je kinderen gelijk wilt behandelen, moet je ze verschillend benaderen. Kinderen verschillen, maar hebben ook veel gemeen, ze zijn op weg naar volwassenheid. En daar wil de school, samen met ouders en de andere opvoeders een bijdrage aan leveren.

Schooltijden
OBS De Zoeker hanteert een continurooster. De kinderen hebben elke dag les van 08.30-14.00 uur. Alle kinderen nemen brood en drinken mee voor tussen de middag. Samen met hun eigen leerkracht eten zij in hun klas hun broodje op. Na het eten spelen zij, onder toezicht van de leerkrachten van de school, nog even lekker buiten.