De vier wieken

Hoofd

Met het hoofd leren kinderen. Zij vergaren hiermee kennis en inzichten en leggen relaties. De school ondersteunt kinderen in het verwoorden van deze processen en helpt kinderen overwogen keuzes te maken. Wij begeleiden, stimuleren, volgen, observeren en toetsen kinderen met het doel kinderen zich op een prettige manier te laten ontwikkelen. Presteren is: je uiterste best doen, maar ook realistisch blijven: de boog kan niet altijd gespannen zijn.
Het is onder andere daarom dat wij ons richten op talent en competentie.

 

Handen

Denken, voelen en doen. Leren moet uitdagend zijn. Wij bieden daarom activiteiten die betekenis hebben voor onze leerlingen. Wij streven er naar dat  met hun handen en lijf hun doelen kunnen realiseren. Zij kunnen hiermee uitdrukking geven aan wat zij weten, kunnen, denken en voelen. Kortom: zelf verantwoordelijkheid leren nemen en handelen naar je gevoel en je keuzes.

 

Hart

Met het hart voelen kinderen. De school helpt kinderen te leren uitdrukking te geven aan hun gevoel. Gevoelens te herkennen en te gebruiken in verschillende situaties. Daarnaast schenken wij aandacht aan de sociale en 21st century vaardigheden: Wees pro-actief (je maakt je eigen keuzes), begin met het einddoel voor ogen (maak een plan), belangrijke zaken eerst (eerst werken, dan spelen), denk win-win (zoek naar een voordeel voor iedereen), eerst begrijpen, dan begrepen worden (luister voordat je praat), creëer synergie (samen is beter) en houd de zaag scherp (evenwicht voelt het best).

 

Huis

De Zoeker hecht veel waarde aan de samenwerking met en het betrekken van de omgeving. In het ontwikkelen van het onderwijs zien wij ouders als onze educatieve partner. Wij willen graag overleggen met ouders wat zij belangrijk vinden in het onderwijs aan hun kind. Ook horen wij graag van ouders welke ideeën zij hebben over opvoeden en de aansluiting tussen schoolse situatie en thuissituatie.

afspraak = afspraak

en

zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Onderwijs geven betekent hart hebben voor kinderen en er elke dag weer zijn voor elk kind en aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Leerkracht zijn is daardoor een behoorlijk intensief en zwaar beroep. Dit betekent dat een leerkracht wel eens over het hoofd ziet dat hij ouders tijdig moet informeren als er zorg is. Wij vragen ouders daarom met ons mee te denken en bij vragen of twijfel tijdig aan de bel te trekken. Dat voorkomt teleurstellingen of onduidelijkheden en kan vaak preventief werken naar twee kanten. 

School, ouders en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouderbetrokkenheid, in de breedste zin van het woord, is daarom ook van groot belang voor de ontwikkeling van de leerlingen.