Ouders

Projecten, feesten, lees- en rekenouders, de website, het schoolkamp en allerlei onderwijssteunende activiteiten nemen op onze school een belangrijke plaats in. We kunnen ze jaarlijks en alleen realiseren dankzij het enthousiasme en de inzet van een grote groep actieve ouders…

 

Wij prijzen ons gelukkig met zeer actieve en betrokken ouders en vrijwilligers. Ouders zijn sterk vertegenwoordigd op school binnen de Medezeggenschapsraad en tijdens activiteiten in de klas. In de Medezeggenschapsraad hebben ouders invloed op het schoolbeleid. In de klassen wordt veel hulp gevraagd en gekregen van ouders bij activiteiten als Sinterklaas, Kerstfeest, Koningsspelen, educatieve uitjes etc. Wij zijn u daar ontzettend dankbaar voor. Alleen samen met u, de ouders, kunnen wij deze activiteiten tot een succes maken.