Pestprotocol

In nauwe samenwerking met de MR heeft De Zoeker in schooljaar 2015-2016 een nieuw en gedegen pestprotocol ontwikkeld. In onderstaande link vindt u het protocol.

Protocol pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag

Het protocol is vervolgens vertaald naar een duidelijke regels en afspraken voor de leerlingen. In de eerste week na de vakantie wordt dit met de kinderen van groep 3 t/m groep 8 besproken. Wilt u deze informatie ook eens bekijken, klik dan oponderstaande link.

Pestprotocol powerpoint voor in de klas