Taalbeleidsplan

Taal speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Waar je ook bent, je komt taal tegen. Op school, in de thuissituatie, maar ook wanneer kinderen met elkaar aan het spelen zijn. Taal in het onderwijs is van groot belang. Taal is het ‘voertuig’ om kennis, vaardigheden, competenties te verwerven. Taalbeleid is een breed begrip, maar richt zich met name op het beschrijven van en het verbeteren van de organisatie en de inhoud van het taalonderwijs op scholen met een diverse leerling-populatie.

De Zaan Primair scholengroep heeft de ambitie dat alle scholen vergelijkbare taalbeleidsplannen hebben met dezelfde kenmerken. In onderstaand document vindt u het taalbeleidsplan van De Zoeker. In het eerste deel staan de kaders en kenmerken aangegeven. Het tweede deel bestaat uit een format voor een taalbeleidsplan op schoolniveau.

taalbeleidsplan