Wie zijn wij?


Openbare basisschool De Zoeker biedt onderwijs waarin kinderen hun talenten op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen en waarbij het beste uit elk kind naar boven wordt gehaald, om op te groeien tot volwassenen die hun talenten optimaal kunnen inzetten en verder kunnen ontplooien. Kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs vormen hiervoor de  basis. Sport, muziek, kunst en cultuur vormen de verrijking voor ontdekkingstocht van de mens. Wij bieden een rijke, uitdagende en veilige leeromgeving  binnen, waarbij expliciet aandacht is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Ouders en het kind worden nadrukkelijk betrokken bij de school en het realiseren van de maximale resultaten. Op De Zoeker hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen, omdat wij vinden dat onze kinderen dat verdienen.

 

Kernwaarden die hierbij uitgangspunt zijn:

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid