Zorgstructuur

De zorg op De Zoeker wordt aangestuurd van uit het zorgoverleg. Dit overleg vindt plaats tussen de directie en de IB-ers en dient om de kwaliteit van de zorg te borgen. Daarnaast worden alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg gevolgd en besproken. De onderwerpen zijn daardoor heel divers, bijvoorbeeld professionalisering van leerkrachten, evaluatie van de zorgcyclus, kritische zelfevaluatie, bijzondere ontwikkelingen rondom leerlingen.