Beleidsdocumenten

 

Schoolplan

 

Onder onderstaande link vindt u het Schoolplan van OBS De Zoeker waarin de plannen voor 2015-2019 zijn opgesteld. 

Schoolplan 2015-2019
Jaarverslag

Onder onderstaande link vindt u het jaarverslag van OBS De Zoeker over het jaar 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016-2017
Rekenbeleid

Rekeneducatie op de Zoeker heeft als doel de talenten van kinderen op de diverse gebieden die onder rekenonderwijs vallen te ontwikkelen. Het onderwijs moet hiervoor grensverleggend, verrijkend, inzichtelijk maar vooral ook leuk zijn. Verantwoordelijk hiervoor zijn de leerkrachten, de reken coördinatoren en IB-er. Desgewenst kan er een externe rekenspecialist gevraagd worden om hulp.

 

Rekenbeleidsplan
Taalbeleid

Taal speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Waar je ook bent, je komt taal tegen. Op school, in de thuissituatie, maar ook wanneer kinderen met elkaar aan het spelen zijn. Taal in het onderwijs is van groot belang. Taal is het ‘voertuig’ om kennis, vaardigheden, competenties te verwerven. Taalbeleid is een breed begrip, maar richt zich met name op het beschrijven van en het verbeteren van de organisatie en de inhoud van het taalonderwijs op scholen met een diverse leerling-populatie.

 

De Zaan Primair scholengroep heeft de ambitie dat alle scholen vergelijkbare taalbeleidsplannen hebben met dezelfde kenmerken. In onderstaand document vindt u het taalbeleidsplan van De Zoeker. In het eerste deel staan de kaders en kenmerken aangegeven. Het tweede deel bestaat uit een format voor een taalbeleidsplan op schoolniveau.

Taalbeleidsplan