Matthieu van Wijhe

Beste ouders en verzorgers,

Mijn naam is Matthieu van Wijhe en ik mag de directeur zijn van deze prachtige school. In deze brief maak ik graag van de gelegenheid gebruik om mijzelf aan u voor te stellen.

Ik ben getrouwd met Mirjam. Samen hebben wij 2 kinderen; een prachtige dochter die Nynke heet en een prachtige zoon die Wiebe heet.

Ik woon in het mooie Edam. Dit is een dorpje dat gelegen is tussen de weilanden en het IJsselmeer. Met mijn hobby’s als zeilen en fietsen kan ik hier dan ook goed uit de voeten. Verder houd ik mij bezig met muziek en lezen.

Ik werk mijn hele leven al met kinderen. Tijdens mijn studie heb ik gewerkt op een creche en in de gehandicaptenzorg. Toen ik de PABO heb afgerond, ben ik als leerkracht aan het werk gegaan. Ik heb aan alle groepen les gegeven, met uitzondering van groep 3.

Mijn werkkring bestond voornamelijk uit het Amsterdamse; van het Oostelijk Havengebied tot Amsterdam-West. Ook heb ik meerdere jaren in het speciaal onderwijs gewerkt. Ik gaf hier les aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag en leren.

Na mijn carriere voor de klas, ben ik mij bezig gaan houden met begeleidende en leidinggevende taken. Zo heb ik een periode leerkrachten begeleid als intern begeleider en heb ik als directielid gewerkt op een school in Amstelveen. Naast mijn betaalde werkzaamheden, verricht ik vrijwilligerswerk in de jachthaven van Edam.

De rol van ouders is van groot belang in de school. Ik zie ouders als partner in de ontwikkeling van de kinderen. Daarom gebruik ik veel verschillende kanalen om met de ouders te communiceren. Zo is er de nieuwsbrief, de website, oudergesprekken en de mail, maar er is niets beters dan persoonlijk contact. U vindt mij dan ook in de ochtend bij de deur van de school.

In een school draait het er om, om de kinderen op een goede manier voor te bereiden op de maatschappij. Levensgeluk en zelfbeschikking hebben hierbij mijns inziens veel met elkaar te maken. Daarom zie ik het als mijn opdracht om een klimaat te scheppen waarin kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Hoe verder je je ontwikkelt, hoe meer keuzes je hebt in het leven.

Dit betekent onderwijs op maat, met hoge doelen en een plek waar kinderen zich veilig voelen. Ieder kind moet op zijn of haar eigen niveau kunnen werken, waarbij wij streven het kind te ondersteunen om tot een maximale ontwikkeling te komen in leren en als persoon. Dat je je hierbij gelukkig voelt op school, is voor mij een voorwaarde.

 

Ik vind het heel prettig om met kinderen te werken. Hun levensgeluk, openheid en eerlijkheid, maakt het een feestje om aan het werk te gaan. Voelt u zich vooral vrij om mij aan te spreken; we vinden elkaar op De Zoeker!

Met vriendelijke groet,

Matthieu van Wijhe