Wennen

 

 

 

Wennen
Uw kind gaat naar school vanaf de dag dat het 4 jaar is. Voor die tijd mag het 5 dagdelen komen “wennen”. Meestal is dat één ochtend in de week. Welke dag dit is, bepaalt u in overleg met de leerkracht. Uw kind mag maximaal 2 weken eerder of later starten dan de dag dat het 4 jaar wordt.

U kunt een voorkeur aangeven bij wie uw kind in de klas komt. De school probeert hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Wij gaan ervan uit dat uw kind, wanneer naar school komt, zindelijk is en zelfstandig van het toilet gebruik kan maken. Het zelfstandig kunnen aan- en uitkleden is ook erg belangrijk voor het goed benutten van de leertijd.

Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind vijf jaar wordt.