Methodes voor het onderwijs in Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie

 

GROEP 1/2

Taal/Rekenen – Kleuterplein en Logo3000 Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Met Logo3000 wordt de doorgaande lijn voortgezet vanaf de peuters die bij Babino zitten. Logo3000 is een methode die zich vooral richt op de woordenschatontwikkeling.

Logo3000

In Logo3000 zijn alle 3000 bakwoorden van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters uitgewerkt. Dit zijn meteen alle woorden die kinderen moeten kennen wanneer ze de overstap naar groep 3 maken. Onderzoek laat zien dat de kennis van deze woordenlijst in de kleuterleeftijd, een voorspeller is voor het begrijpend lezen in groep 3.

Volgens de makers van Logo3000 kan ieder kind een goede woordenschat opbouwen, mits het aanbod rijk en gevarieerd is, zowel op  school als thuis.

Het is belangrijk om te weten dat Logo3000 werkt op de computer en via de app op de iPad en niet geschikt is voor een android-based tablet of voor een mobiele telefoon.

Download handleiding Logo3000 thuis Link naar Logo3000 Link naar Kleuterplein

GROEP 3

Technisch Lezen – Veilig leren lezen

In groep 3 wordt gebruik gemaakt van Veilig Leren Lezen. Hierin zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd.

Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al behoorlijk wat letters. Voor een groot deel is dat te danken aan de kleutergroepen waarin kinderen ruimschoots kennismaken met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis sneller op dan het andere. De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

Link naar Veilig Leren Lezen

Rekenen – Wereld in Getallen

Wereld in Getallen leert kinderen stap voor stap rekenen. Iedere les begint met automatiseringsoefeningen. De opbouw verloopt volgens een zgn. dakpanconstructie; oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken van het ene naar het volgende niveau.

Cijferen krijgt veel aandacht en bij contexten is het taalgebruik eenduidig, zodat de taal zo min mogelijk een obstakel is voor taalzwakke kinderen.

Link naar Wereld in Getallen

Wereldoriëntatie 

GROEP 4 T/M 8

Begrijpend lezen – Blink Lezen

Waarom zou je willen lezen? Het antwoord is simpel, omdat je wil weten hoe het verhaal verder gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis van Blink Lezen. Een complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8. Een combinatie van begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen maakt kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat je wil weten hoe het verder gaat. En de afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren kinderen dat er met lezen een wereld voor ze opengaat. Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en verrassende mensen. En ontdekken ze de wereld om zich heen en zichzelf.

Taal & Spelling – Taal Actief

Taal actief is een resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel. De methode bestaat uit een leerlijn taal en een leerlijn spelling. Binnen de leerlijn taal worden de volgende 4 domeinen in aparte lessen behandeld: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren, schrijven. De leerlijnen taal en spelling zijn volledig op elkaar afgestemd. De ankerverhalen vormen het vertrekpunt voor alle lessen. De verhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs.

Link naar Taal Actief

Rekenen – Wereld in Getallen

Wereld in Getallen leert kinderen stap voor stap rekenen. Iedere les begint met automatiseringsoefeningen. De opbouw verloopt volgens een zgn. dakpanconstructie; oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken van het ene naar het volgende niveau.

Cijferen krijgt veel aandacht en bij contexten is het taalgebruik eenduidig, zodat de taal zo min mogelijk een obstakel is voor taalzwakke kinderen.

Wereldoriëntatie – Blink Wereld (geïntegreerd) 

Leerlingen willen het onbekende ontdekken. Ze zijn verwonderd over nieuwe werelden die voor ze opengaan. Blink Wereld helpt die aangeboren nieuwsgierigheid te gebruiken en de onderzoeker in de leerlingen wakker te maken. In het geïntegreerde lesmateriaal zorgen we ervoor dat die wereld geen grenzen heeft. Dat op basis van thema’s de verschillende vakken op een logische manier aan bod komen. En dat we door de heldere structuur altijd het overzicht houdt.

Blink Wereld – geïntegreerd heeft een heldere structuur. Thema’s zijn hierin leidend. Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan bod. Inclusief burgerschap.

In elk thema werk je samen met je leerlingen aan een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen. Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt. Op school en in hun leven.

Engels groep 7-8 – Groove me