De resultaten van de school

 

 

Inspectierapport  

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 26 juni 2017 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd op basisschool De Zoeker. Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en naar naleving van wet- en regelgeving.

Midden-toetsen van Cito
In januari/februari zijn de midden-toetsen van Cito in alle groepen afgenomen. Als team hebben wij de resultaten op school- en groepsniveau bekeken. Alle leerkrachten hebben dit ook nog eens op individueel niveau gedaan. De resultaten van uw zoon/dochter heeft u kunnen zien in het rapport.

Wij kunnen trots zijn op de resultaten. Deze zijn vergelijkbaar met de midden-toets-resultaten van vorig schooljaar. Op bijna alle vakgebieden wordt er in de verschillende groepen boven het landelijk gemiddelde gescoord.

De kids hebben het geweldig gedaan!

Cito-Eindtoets
De resultaten van de school worden onder andere gemeten door de afname van de Cito-Eindtoets in groep 8. Ook dit jaar hebben we weer een mooi resultaat behaald.

Het landelijke gemiddelde ligt dit jaar op 535.7. Iedere school heeft, afhankelijk van de leerlingpopulatie ook een eigen norm die gesteld wordt vanuit de inspectie. Voor onze school is dat een score van 534,5.

De Zoeker heeft een schoolscore van 537.4 behaald. Daarmee zitten wij ruim boven inspectienorm en het landelijk gemiddelde. We zijn als school trots op dit resultaat!

Wij vinden het echter nog veel belangrijker om met u te delen, dat wij heel trots zijn op al onze kinderen, met welke score dan ook. Zij hebben allemaal heel goede stappen gemaakt en daar draait het om!