Privacy

De school neemt uw privacy serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacy beleid.

Persoonsgegevens
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om deze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een transparante en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Deze website bevat links waarmee je de schoolwebsite verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De school heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy beleid van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacy beleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen. ​De schoolwebsite is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.​

Beeldmateriaal
Op deze websites en social media kanalen van onze school wordt gebruik gemaakt van representatief beeldmateriaal in opdracht van de school. Wanneer wij gebruik willen maken van nieuwe foto’s van leerlingen op de website, of voor andere specifieke doeleinden, dan wordt er altijd vooraf om toestemming gevraagd aan de betreffende ouders of verzorgers. Op De Zoeker maken wij gebruik van de Schoolpraat-app; de Zoeker-app. Op deze manier communiceert de school op een snelle en efficiënte manier met de ouders en verzorgers. Wanneer een kind op de Zoeker staat ingeschreven, kunt u een account aanmaken op de Zoeker-app.

Naast dat de ouders de jaarkalender kunnen bekijken, in kunnen schrijven voor gesprekken, kunnen zij ook berichten lezen. Op deze app kunnen Algemene- en Groepsberichten worden geplaatst. Er worden geen foto’s gebruikt bij de Algemene berichten. Deze berichten zijn namelijk zichtbaar voor een ieder die zich bij deze app aansluit.

De foto’s die worden geplaatst bij de groepsberichten, zijn alleen zichtbaar voor desbetreffende groep. Mocht het voorkomen dat u toch bezwaar heeft, dan kan dat per e-mail kenbaar worden gemaakt bij de schooladministratie via [email protected]. ​

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Contactformulier
Gegevens ingevuld op deze website in ons contactformulier (naam + e-mailadres) worden niet in een database opgeslagen maar komen via een e-mail bij ons binnen. Deze worden puur gebruikt om uw vraag te beantwoorden.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.