Ouderbijdrage en schoolreisgeld

 

 

 

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
De kosten van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd t.b.v. het ouderfonds. Uit deze bijdrage worden diverse activiteiten voor kinderen gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, diverse sportactiviteiten, kosten voor projecten, enzovoorts. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 28,- per kind.

Eén van de hoogtepunten in het schooljaar vormt de schoolreis. De kinderen uit de groepen 1 t/m 7 gaan één dag op schoolreis en de groepen 8 gaan vijf dagen op kamp. De kosten voor het schoolreisje bedragen €29,- per kind. De kosten voor het kamp bedragen €100.

Na de kerstvakantie vindt er geen algemene oproep meer plaats via De Zoeker-app over de betalingen, maar wordt er een herinneringsmail verstuurd aan degene die nog niet betaald hebben. 

De school moet vrijwel alle kosten voor het schoolreisje van te voren betalen. Daarom is het dan ook niet mogelijk om tot teruggave van het schoolreisgeld over te gaan, wanneer uw kind onverhoopt niet mee gaat.

 

Overzicht Ouderbijdrage & schoolreisgeld

Groep 1 t/m 7     Ouderbijdrage € 28.-         Schoolreis € 29,-      totaal € 57,-
Groep 8              Ouderbijdrage € 28.-         Schoolreis € 100,-       totaal € 128,-

 

Om de betaling zo makkelijk mogelijk te maken, kunt het betaalproces geheel online doen. Meer informatie vindt u in de door u te ontvangen e-mail.