Contact

De Zoeker is als school ruim 50 jaar sterk verbonden met de wijk Rooswijk te Zaandijk. In ons prachtige nieuwe gebouw ontwikkelen we ons tot een Integraal Kind Centrum. Dat betekent dat onderwijs, voor- en naschoolse opvang en peuteropvang onder hetzelfde dak zijn gehuisvest en intensief  samenwerken.

OBS De Zoeker
Fortuinweg 12
1544VX Zaandijk
0756287146

[email protected]

Ziekmelding
Wanneer uw kind in geval van ziekte, een bezoek aan de dokter, of de tandarts, niet op school komt, wilt u dit dan vóór 8:30 uur telefonisch bij de school melden. Ziekmeldingen via de mail is niet mogelijk. Wanneer uw kind zonder afmelding wegblijft, maken wij ons zorgen!

Fortuinweg 12 1544VX Zaandijk

Neem contact op

2 + 5 =

Wilt u kennismaken, iets vragen? Bel gerust voor een afspraak. De koffie en thee staan voor u klaar!

Rob Starreveld

Directeur

Lees meer over: