Schoolondersteuningsprofiel

Middels dit ( proces) document “leerling populatie in beeld” geven wij een beschrijving van de sociaal, economische achtergronden van onze schoolbevolking. Wij beseffen heel goed dat dit en de conclusies die wij trekken nooit voor de 100% dekkend zal zijn en al onze vragen hierdoor beantwoord zullen worden. Toch verwachten wij dat op basis van deze uitkomsten er meer duidelijkheid zal ontstaan over de vorm en inhoud van ons onderwijs, de kwaliteit van ons onderwijs en de conclusies die inspectie zou moeten trekken c.q. kan trekken.