Schoolgids en ons schoolplan

Deze gids vertelt u hoe de doelstellingen worden gerealiseerd, die de wet op het basisonderwijs ons voorschrijven. Welke methoden daarbij gebruikt worden. Hoe andere belangrijke zaken daarbij aan bod komen. Hoe met elkaar wordt omgegaan. Wat van leerkrachten, kinderen en van de ouders verwacht wordt. De gids is dus geschreven om te informeren. U, als ouder van een leerling maar misschien ook u als toekomstige ouder van een leerling op onze school.

In de schoolgids vindt u algemene informatie en beleidsinformatie. Met andere woorden informatie over ‘waar de school voor staat’, ‘wat De Zoeker beweegt’ en ‘hoe De Zoeker dat tracht te realiseren’.

Klik op de button om de schoolgids te bekijken. We werken aan een toekomstperspectief waaraan wij: leerkrachten, kinderen en ouders dagelijks werken. Dit vindt u terug in onze schoolgids.