Tevredenheidsonderzoek

 

 

Als school zijn wij heel trots op de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek. Zowel de onderzoeken onder de ouders, als de onderzoeken onder de leerlingen, laten een prachtige groei zien!

Als school analyseren wij de resultaten om weer verder te kijken, waar nog meer ontwikkeling mogelijk is.

Wij bedanken een ieder die heeft deelgenomen, van harte voor hun inbreng.

Oudertevredenheidsonderzoek: Vergelijking met de vorige meting

In 2017 heeft De Zoeker eveneens een Oudertevredenheidsonderzoek PO laten uitvoeren. Hieronder vergelijken we de scores van de huidige meting met de scores uit de meting van 2017.

Ten opzichte van de meting in 2017 scoort De Zoeker hoger op de thema’s: Algemene tevredenheid, Onderwijs, Algemene ontwikkeling, Leerkracht, Communicatie, Sfeer, Directie en Identiteit.

Op de (vergelijkbare) overige thema’s scoort De Zoeker gelijk aan de meting in 2017.

Leerlingtevredenheidsonderzoek: Vergelijking met de vorige meting

In 2017 heeft De Zoeker eveneens een Leerlingtevredenheidsonderzoek PO laten uitvoeren. Hieronder vergelijken we de scores van de huidige meting met de scores uit de meting van 2017.

Ten opzichte van de meting in 2017 scoort De Zoeker hoger op de thema’s: Algemene tevredenheid, Onderwijs, Voorzieningen, Extra activiteiten en Leerkracht.

Op de overige thema’s scoort De Zoeker gelijk aan de meting in 2017.