Van primair naar voortgezet onderwijs

 

 

 

Van primair naar voortgezet onderwijs
De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Op de nieuwe school zullen leerlingen zich inspannen om zich thuis te voelen en de leerstof in een nieuwe leeromgeving te verwerken.

Sinds schooljaar 2007-2008 kent Zaanstad een beleid van aanmelding en inschrijving voor het voortgezet onderwijs in Zaanstad. In de daaropvolgende jaren is een aantal veranderingen doorgevoerd. Met deze veranderingen willen we uniformiteit en helderheid in het beleid aan te brengen.

Het is voor u als ouders belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de aanmelding en inschrijving in het voortgezet onderwijs (vo).