Medezeggenschapsraad (MR)

De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school.

Medezeggenschapsraad (MR)
Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. Een medezeggenschapsraad heeft formele bevoegdheden. Deze en andere wettelijke uitgangspunten staan in het medezeggenschapsreglement. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR. De MR heeft in deze een advies- of instemmingsrecht. In de MR-vergaderingen komen onder andere aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen. Men houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin.

Personeels- en oudergeleding
De MR van de Zoeker bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit drie teamleden en drie ouders. Vacatures in de oudergeleding van de MR worden bekend gemaakt in de Zoeker-app en de website, waarna afhankelijk van het aantal kandidaten verkiezingen plaatsvinden. De teamgeleding wordt gekozen door het team zelf.

Vergaderfrequentie
De MR vergadert 6 maal per jaar en de vergaderingen zijn in principe openbaar. Echter er kunnen onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden, deze onderwerpen worden dan ook niet openbaar dus met publiek besproken. Agenda en verslagen van de vergaderingen van de MR worden gepubliceerd op de website van de school. De data van de MR-vergaderingen treft u aan op de jaarkalender en op de website.

In onderstaand overzicht vindt u de data van de MR-vergaderingen voor schooljaar 2017-2018. Toehoorders zijn van harte welkom op de vergadering. Elke vergadering kent een open gedeelte en besloten gedeelte. In het besloten deel worden onderwerpen besproken die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden. Bij dit onderdeel zijn geen toehoorders toegestaan. De vergadering begint met het open deel.

 

 

De vergaderingen starten om 19.00 uur.

 Maandag 8 januari 2018
 Maandag 5 februari 2018
 Donderdag 5 april 2018
 Maandag 11 juni 2018

 

 

Op deze pagina vindt u de notulen van de MR vergaderingen. Zodra de notulen van een vergadering zijn goedgekeurd worden deze op de site geplaatst.
Notulen 1: 2 november 2017   
Notulen MR 2: 8 januari 2018
Notulen MR 3: 5 februari 2018
Notulen MR 4: 5 april 2018   
Notulen MR 5: 11 juni 2018   

MR-leden oudergeleding:
Miriam Rijbroek-Belier

Miriam Rijbroek-Belier

MR-lid oudergeleding

 
Mieneke Stadt

Mieneke Stadt

MR-lid oudergeleding

 
Jur Geelen

Jur Geelen

MR-lid oudergeleding - voorzitter

 
MR-leden personeelsgeleding:
Helen Clerc

Helen Clerc

Leerkracht – secretaris

 
Marjolijn Visser

Marjolijn Visser

Leerkracht

 
Titia de Bruijne

Titia de Bruijne

Leerkracht