Voorschriften

 

 

Er zijn op Zaan Primair-niveau richtlijnen gemaakt ten aanzien van het lopen, fietsen en vervoer van kinderen en het zwemmen. Hieronder vindt u de richtlijnen. Ze zijn belangrijk in het kader van de aansprakelijkheid en moeten derhalve worden opgevolgd.