Een integraal kindcentrum

De Zoeker streeft er naar om de kinderen maximale ontwikkelkansen te bieden. Daarom kan uw kind al op de leeftijd van 2½ jaar terecht op De Zoeker en is er een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden in het leren en het opgroeien. Uw kind is ook buiten de schooltijden bij ons welkom om te ontspannen en om zijn of haar talenten te ontdekken en uit te bouwen.

Uw kind kind is al vanaf 2½ welkom op De Zoeker
Uw kind kan bij onze al vanaf 2½ jaar terecht bij de kinderopvangorganisatie Babino voor het zogeheten peuterspelen. Bij het peuterspelen kan uw kind verschillende dagdelen per week meedoen aan het programma dat voorbereidt op een goede start op de basisschool. Ook kinderen die een extra ondersteuning kunnen gebruiken in bijvoorbeeld taalverwerving kunnen bij ons terecht voor een speciaal VVE-programma (voorschoolse en vroegschooleducatie). Hiermee ontstaat een ononderbroken leerlijn van 2½ tot 12 jaar.

Uw kind wordt uitgebreid gefaciliteerd in allerlei vormen van ondersteuning
De Zoeker ondersteunt uw kinderen op zoveel mogelijk manieren in zijn of haar ontwikkeling. Dit betekent dat wij een zeer breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden hebben binnen de school. Zo kan uw kind bij ons terecht voor bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Daarnaast huist er in de school een praktijk voor Remedial Teaching (extra les). Hierdoor kan uw kind na school in nauw overleg met leerkracht extra ondersteund worden.

De Zoeker werkt samen met het Jeugdteam van de gemeente en met Centrum Jong. Hiermee is er ook ondersteuning mogelijk bij eventuele opvoedingsvraagstukken.

Uw kind kan ook buiten schooltijd zijn of haar talenten ontdekken en ontwikkelen
Onze school kent een breed aanbod aan naschoolse activiteiten. Het aanbod is samengesteld door de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en uiteraard de medewerkers van de school. Uw kind kan meedoen aan sportief, beeldende en muzikale activiteiten. Het aanbod wordt gesubsidieerd door de gemeente, daarnaast biedt de Zoeker ook een particulier aanbod in samenwerking met verschillende organisaties. Op de vrijdagmiddag wordt er een sportinstuif aangeboden in samenwerking met het Sportbedrijf. Kortom, er is altijd wel iets leuks te doen voor uw kind!

Uw kind is ook buiten schooltijden bij ons welkom
Zowel voor als na schooltijd kan uw kind terecht op De Zoeker; van 7:00 tot 18:30. De opvang vindt plaats in de school en op het terrein van de school. Hierdoor verblijft uw kind in de vertrouwde omgeving, waarin ook dezelfde regels en afspraken gelden. Tijdens de opvang is er de mogelijkheid om lekker te spelen en er is ook de mogelijkheid om geholpen te worden bij het huiswerk. Uw kind kan uiteraard ook meedoen met de naschoolse activiteiten. Het is zelfs mogelijk om het avondeten te gebruiken.