Aanmelden

 

 

 

Aanmelden
Uw kind mag naar de basisschool vanaf de dag dat het 4 jaar is. Als uw kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden oud is, ontvangt u een email van de administratie van de school. U wordt gevraagd om het intakeformulier digitaal in te vullen en terug te sturen naar de school.

Het intakeformulier sturen wij intern door naar de leerkracht. De leerkracht neemt contact met u op voor een afspraak. Doel van het gesprek is naast kennismaking, om zoveel mogelijk van uw kind te weten te komen, zodat we uw kind zo goed mogelijk kunnen laten instromen en begeleiden. Ook wordt het formulier met u besproken. Indien noodzakelijk wordt er nog een vervolgafspraak gemaakt met de interne begeleider en of de directeur van de school.

In verband met de meerjarige planning van de schoolorganisatie, waarderen wij een vroegtijdige aanmelding zeer. U kunt uw kind vanaf de geboorte bij ons aanmelden.

Toelating
Zaan Primair heeft een reglement vastgesteld dat de toelating van leerlingen tot de scholen regelt. Zie website van Zaan Primair voor het toelatingsreglement. Uiterlijk 15 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt, moet u uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze.