Een thuis voor uw kind

De Zoeker is de openbare school, waar uw kind met plezier naar toegaat. Wij bieden de kinderen een veilig leeromgeving met veel aandacht voor de sociaal-emotionele vorming. Dit gebeurt in goed overleg met u als ouder.

Uw kind gaat met plezier naar school
De Zoeker is voor uw kind een tweede thuis. Een plek waar je je gezien, begrepen en veilig voelt. Dit komt omdat er op De Zoeker een team staat dat geniet van het vak. Wij hebben plezier in ons werk en de kinderen gaan daardoor met plezier naar school.
Op De Zoeker telt de mening van uw kind. De kinderen nemen vanaf groep 5 deel aan de rapportgesprekken en de leerlingenraad praat mee over het beleid van de school.

Uw kind voelt zich veilig
Op De Zoeker gaan wij op een prettige manier met elkaar om. Dat komt omdat er duidelijke regels gehanteerd worden en er aandacht is voor normen en waarden. Tussen iedere vakantie wordt het pestprotocol behandeld. De Zoeker heeft de beschikking over een speciaal opgeleide gedragspecialist en twee contactpersonen, die de kinderen, ouders en leerkrachten helpen waar nodig. Op De Zoeker is de prettige sfeer voelbaar, zodra u de school binnen loopt.

Uw kind groeit op in een fijne omgeving.
De Zoeker vindt de sociaal emotionele vorming van de kinderen erg belangrijk. Daarom werken wij met de methode Kanjertraining. Deze methode zorgt voor een positief klimaat waarin kinderen waarin de kinderen het naar de zin hebben. De Zoeker kijkt of uw kind zich fijn voelt op school. Dit doen wij in de klas door middel van een speciaal volgsysteem, dat zowel door de leerkrachten als de kinderen wordt ingevuld.

Uw kind is welkom
Op De Zoeker geloven wij dat dat de samenleving van ons allemaal is. De Zoeker heeft dan ook respect voor andere geloven, levensovertuigingen, culturen en seksuele verschillen. Openbaar onderwijs draagt actief en nadrukkelijk bij aan de vorming en ontwikkeling van de samenleving. Leerlingen leren op onze school de belangrijke waarden en normen in de Nederlandse samenleving kennen.

Wij doen het samen
De Zoeker is de school waar de kinderen, ouders en leerkrachten elkaar op een fijne manier vinden. Wij houden de ouders via oudergesprekken, de website, twitter en zelfs een eigen Zoeker-app goed op de hoogte. Op De Zoeker is er altijd de ruimte voor een gesprek. Op De zoeker werken wij samen aan de ontwikkeling van uw kind.