Gynzy

 

 

Wat is Gynzy?

Gynzy is een online programma en daardoor altijd bereikbaar. In Gynzy kan de leerkracht lessen, werelden en trainers instellen als (t)huiswerk. Leerlingen van groep 4 tot en met 8 werken op dit moment al dagelijks met Gynzy op school.
Kinderen van deze groepen kunnen ook thuis aan de slag met de verwerking van de lessen vanuit de methode en/of de Werelden (de plek waar leerlingen op leerdoel kunnen oefenen). Let op: Dit alleen in overleg met de groepsleerkracht. Als leerlingen thuis aan doelen of lessen werken vanuit de verwerking, moet je zorgen dat niet iemand anders (bijvoorbeeld u als ouder of een broer of zus) de opgaven maakt. Dit zorgt er namelijk voor dat de resultaten die de leerkracht ziet, niet realistisch meer zijn.

Wat is adaptiviteit?
Gynzy is een adaptief programma. Dat wil zeggen dat het programma de leerlingen ‘kent’ en de opgaven die de leerling krijgt afstemt op zijn/haar niveau. Na iedere opgave die de leerling maakt, volgt een nieuwe opgave die bij het niveau van de leerling past. Die opgave kan bij iedere leerling anders zijn.
Bij de lessen gebeurt dat op leerdoelniveau, in de Werelden van Gynzy gebeurt dat zelfs per leerlijn, per domein, per doel. Kortom: Het is een geweldig programma dat leerlingen en leerkrachten helpt grip te krijgen op het daadwerkelijke niveau per leerlijn én zorgt voor een passend aanbod. 

Wat zijn werelden, eilanden en dorpen in Gynzy?
Als het goed is kennen de leerlingen de weg in Gynzy. Voor uw beeld schetsen we hieronder in het kort hoe het eruit ziet.

Na het inloggen zien leerlingen bovenstaande afbeeldingen, Bij het klikken op het boekje gaan de leerlingen naar de lessen en bij de planeten naar de Werelden (leerlijnen). Opbouw van de werelden is als volgt:
Werelden → Dit zijn de rekendomeinen, bijvoorbeeld ‘optellen en aftrekken

Eilanden → Dit zijn de onderdelen van de leerlijn, bijvoorbeeld ‘plussommen tot 1000’

Dorpen → Dit zijn de specifieke leerdoelen die worden aangeduid met een letter, bijvoorbeeld ‘b. door 100 met tienvouden’