Gynzy

 

 

Werken met Gynzy

De groepen 4 t/m 8 werken met Gynzy’s verwerkingssoftware voor rekenen, spelling en taal. Met deze software zijn de papieren boekjes overbodig geworden. De kinderen maken alle opdrachten op de laptop. De oefenstof sluit aan bij de op school aanwezige lesmethodes. De leerlingen werken volledig op zijn/haar eigen niveau. Gynzy berekent voortdurend het niveau van de leerling en past hier de volgende opgaven op aan. Hij/zij wordt tijdens het werken ondersteund in het leerproces, bijvoorbeeld door tips te krijgen op welke manier een som het beste uitgerekend kan worden.

In de Gynzy leeromgeving worden leerlingen op diverse manieren gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen door te oefenen. Hiervoor biedt Gynzy veel variatie in de verschillende oefeningen, krijgt de leerling heldere feedback en precies de juiste hoeveelheid uitdaging. Ook geeft Gynzy de leerling inzicht in de eigen voortgang en kan hij/zij sterren verdienen met het aantal opgaven dat hij/zij goed maakt.

Nadat de leerling een instructie van de leerkracht heeft ontvangen kan de leerling zelfstandig aan de slag. De leerkracht kan direct zien waar de leerling mee bezig is en hoe dit gaat. Ook kan de leerkracht exact zien welke fouten de leerling maakt, zodat hij/ zij kan besluiten om even bij te sturen. Het analyseren van de vaardigheden van de leerling is gemakkelijk en overzichtelijk geworden voor de leerkracht. Binnen de software staat het niveau van de leerling centraal.

Wat zijn werelden, eilanden en dorpen in Gynzy?
Als het goed is kennen de leerlingen de weg in Gynzy. Voor uw beeld schetsen we hieronder in het kort hoe het eruit ziet.

Na het inloggen zien leerlingen bovenstaande afbeeldingen, Bij het klikken op het boekje gaan de leerlingen naar de lessen en bij de planeten naar de Werelden (leerlijnen). Opbouw van de werelden is als volgt:

Werelden → Dit zijn de rekendomeinen, bijvoorbeeld ‘optellen en aftrekken

Eilanden → Dit zijn de onderdelen van de leerlijn, bijvoorbeeld ‘plussommen tot 1000’

Dorpen → Dit zijn de specifieke leerdoelen die worden aangeduid met een letter, bijvoorbeeld ‘b. door 100 met tienvouden