Huiswerkbegeleiding voor schoolverlaters

OBS De Zoeker biedt in samenwerking met Zaan RT iets nieuws aan; “De Zachte Landing”. De Zachte Landing is een vorm van huiswerkbegeleiding op De Zoeker.

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8,

Het is bijna zo ver, nog enkele weken zit uw zoon/dochter in groep 8 en dan gaat hij/zij naar het Voortgezet Onderwijs (VO). De overstap van het basisonderwijs naar het VO is een grote stap. Bij navraag aan zowel kinderen als ouders blijkt het plannen en het maken van huiswerk vaak lastig. Als ouder wil je er niet te veel bovenop zitten, maar je wilt wel dat het goed gaat met je kind zodat hij vertrouwen krijgt dat hij plannen en het maken van huiswerk zélf kan.

Daarom biedt OBS De Zoeker in samenwerking met Zaan RT iets nieuws aan; “De Zachte Landing”. De Zachte Landing is een vorm van huiswerkbegeleiding op De Zoeker. Kinderen komen dan op hun vertrouwde basisschool huiswerk maken. Zij zien ook hun oude klasgenoten, wisselen ervaringen uit en krijgen zo de handvatten om te leren.

Uw kind maakt op de maandagmiddag van 16.15 uur tot 17.30 uur onder professionele begeleiding de planning en deels het huiswerk voor de komende dag/week. De bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

De Zachte Landing start na de zomervakantie en loopt in eerste instantie door tot de herfstvakantie. Voor de herfstvakantie wordt er een afweging gemaakt of het wenselijk en haalbaar is om deze begeleiding voort te zetten.

Om De Zachte Landing te starten moeten er zich minimaal 8 leerlingen aanmelden. Aanmelden kan via Huiswerkbegeleiding De Zachte Landing

De eerste bijeenkomst start op maandag 3 september. De laatste bijeenkomst van het eerst blok is op maandag 15 oktober. De kosten bedragen €5 per bijeenkomst. De totale kosten van €35,00 moeten voor de eerste bijeenkomst worden overgemaakt.

Om de huiswerkbegeleiding te laten slagen, is het belangrijk dat zowel de ouders als het kind gemotiveerd zijn. Wanneer een leerling niet gemotiveerd is, of de bijeenkomst verstoort, kan de leerling na 4 bijeenkomsten niet meer deelnemen. Er volgt dan een restitutie van de bijeenkomsten die nog zouden volgen.

Met De Zachte Landing hopen wij de leerlingen een fijne start mee te geven op hun nieuwe school.

Met vriendelijke groet,

Leonie Noordeloos
www.zaanrt.nl