Modern en degelijk onderwijs

De Zoeker streeft er naar om ieder kind gelukkig te laten worden. Uw kind krijgt op de school degelijk en modern onderwijs. Wij volgen uw kind goed en zorgen er voor dat uw kind op het juiste niveau werkt. Uw kind krijgt de ruimte om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Ons doel is het geluk van uw kind
Op De Zoeker is het levensgeluk van uw kind het hoogste doel. Wij geloven dat levensgeluk en keuzevrijheid met elkaar verbonden zijn. Hoe verder uw kind zich ontwikkelt, hoe meer keuzes het heeft. Daarom doen wij er alles aan om uw kind zo maximaal mogelijk te ontwikkelen.

Uw kind krijgt degelijk onderwijs
Uw kind krijgt op De Zoeker degelijk onderwijs. Aan de basis van de ontwikkeling staat goed taal- en rekenonderwijs. De school beschikt over een taal- en rekenspecialist. Wij bieden een rustige, prettige leeromgeving omgeving, waarin geconcentreerd gewerkt kan worden.

Uw kind krijgt modern onderwijs
De maatschappij verandert in een hoog tempo. Dit maakt dat er andere capaciteiten van onze kinderen gevraagd worden dan vroeger. Deze zogeheten 21-eeuwse vaardigheden gaan over zaken als creatief en probleemoplossende en kritisch denken, ICT- en informatievaardigheid, samenwerking, zelfregulering en culturele vaardigheden. Deze vaardigheden worden steeds verder in ons aanbod verweven. Zo werken de kinderen werken bij ons op school met tablets, wordt er in een vroeg stadium Engels aangeboden en is er een leerlingenraad die meebeslist over het beleid van de school.

Wij kennen uw kind
De school heeft een goede zorgstructuur. Wij brengen het niveau van de kinderen cyclisch in kaart. Alle kinderen worden regelmatig door de leerkracht met de zorgcoördinator besproken. Desgewenst worden de kinderen in een zorgteam, eventueel met externe specialisten, besproken. Als ouder bent u daar altijd bij aanwezig en praat u met ons mee. Het gaat tenslotte om uw kind!

Uw kind werkt op het juiste niveau
De Zoeker zorgt ervoor dat ieder kind op het juiste niveau werkt. De kinderen die meerbegaafd zijn, werken in een Plusklas of met de speciale methode Levelwerk. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er hulpklassen. Het is zelfs mogelijk om remedial teaching te volgen (bijles) aansluitend aan schooltijd.

Uw kind kent zijn of haar talent
De Zoeker zorgt voor een brede ontwikkeling. Zo heeft de school de beschikking over een eigen schooltuin en worden er uitstapjes gemaakt naar het theater en musea. Binnen de school werkt een cultuurcoördinator die dit organiseert. Op de vrijdagmiddag worden er klasdoorbroken talentenmiddagen georganiseerd. De kinderen worden dan op een ontspannen manier met diverse vakgebieden, zoals muziek, dans en media, in aanraking gebracht. De kinderen treden hierbij op voor hun ouders en presenteren de resultaten van hun werk. In de bovenbouw hebben de kinderen zelfs de mogelijkheid om onder begeleiding van mensen uit het bedrijfsleven een eigen bedrijf op te zetten. Ook buiten schooltijd is er voor de kinderen de mogelijkheid om aan diverse workshops mee te doen.