Rekenbeleid

Rekenbeleid
Rekeneducatie op de Zoeker heeft als doel de talenten van kinderen op de diverse gebieden die onder rekenonderwijs vallen te ontwikkelen. Het onderwijs moet hiervoor grensverleggend, verrijkend, inzichtelijk maar vooral ook leuk zijn. Verantwoordelijk hiervoor zijn de leerkrachten, de reken coördinatoren en IB-er. Desgewenst kan er een externe rekenspecialist gevraagd worden om hulp.

In onderstaand document kunt u het beleidsplan rekenonderwijs van obs De Zoeker vinden.